Yrke: Avdelingsleder

Anne Beathe var med å starte BærMuDa i 1989 og har vært med på alle oppsetningene. Hun har vært aktiv i korps siden hun var ni og etter hvert storband. I dag spiller hun trombone i Grav storband, i tillegg til BærMuDa. Anne Beathe er nestleder i styret.

Stemme: Alt