Yrke: Student

Kristian var medlem i BærMuDa mini fra 2012 til 2014. Han ble med i BærMuDa fra 2015. Ragtime blir hans andre oppsetning med gruppen. Kristian har gått på drama ved Rud VGS.

Stemme: Tenor.